This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. More info here
Accept Cookies

SANTIBURI THE RESIDENCES

Bueng Kum, Bangkok
Thailand
2018

SANTIBURI THE RESIDENCES

Bueng Kum, Bangkok
Thailand
2018

SANTIBURI THE RESIDENCES

Bueng Kum, Bangkok
Thailand
2018

โครงการบ้านจัดสรร Santiburi The Residence ที่มีแนวคิดในการออกแบบให้ตัวบ้านทุกหลังถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียว ตั้งแต่ประตูทางเข้าโครงการได้มีการออกแบบให้สร้างเป็นแนวระแนงไม้ซึ่งให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและเรียบง่าย รวมไปถึงการอนุรักษ์ต้นไทรและต้นจามจุรีที่มีมาแต่เดิมให้กลายมาเป็นจุดนำสายตาก่อนเข้าสู่ถนนและทางเดินภายในโครงการ ในส่วนของต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการได้เลือกปลูกต้นยางนาที่มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยต้นยางนาสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ มีคุณค่า และยั่งยืน ยิ่งเวลาผ่านไปต้นยางนาที่เติบโตก็จะให้ร่มเงาสวยงามและมีทัศนียภาพที่ดี อีกทั้งต้นยางนาที่เลือกปลูกนี้ได้ถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของสวนซึ่งจะให้บ้านแต่ละหลังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ 

ในส่วนตัวบ้านนั้นมีการออกแบบให้อยู่สบายตลอดทั้งวันและทุกฤดูกาลจึงได้ออกแบบบ้านในสไตล์ Luxury Modern Tropical/Thai Touch ที่มีความทันสมัยและหรูหรา โดยออกแบบชายคาของบ้านทุกหลังให้ยื่นยาวออกมาเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศแบบร้อนชื้นของประเทศไทยและออกแบบให้หันหน้าไปในทางทิศเหนือ-ใต้ ทำให้บ้านได้รับแดดและลมในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งมีการระบายอากาศที่ดี โดยออกแบบให้ใช้วัสดุธรรมชาติในการสร้างบ้านทั้งหลัง ได้แก่ ชั้นล่างของบ้านซึ่งเป็นห้องนั่งเล่นและส่วนอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกันถูกออกแบบให้ปูพื้นด้วยหิน Supergenti Travertine โดยปูต่อเนื่องทั้งภายนอกและภายใน ส่วนชั้นบนของบ้านที่เป็นห้องนอนถูกออกแบบให้ปูพื้นด้วยไม้สักเพื่อให้ความรู้สึกที่สบายและอบอุ่น และได้มีการนำกระจกบานใหญ่พิเศษเข้ามาเป็นส่วนประกอบของบ้านเพื่อเปิดรับความเป็นธรรมชาติเข้าสู่ภายในตัวบ้าน ในส่วนผนังภายนอกถูกออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมไทยโดยกรุด้วยไม้สักซึ่งให้ความรู้สึกแบบบ้านไทยสมัยก่อน ส่วนฝ้าเพดานนั้นออกแบบให้ใช้ไม้สักสร้างต่อเนื่องทั้งภายนอกและภายใน มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้กันมาแต่ดั้งเดิมซึ่งในครั้งนี้ได้นำกลับมาใช้ในรูปแบบของงาน Modern Tropical

Share:
Facebook
Email